DONERA

Donera till köp av mark för ny Moské

Profeten frid vara med honom sade också: ”Åt den som bygger en Moské, kommer Allah att bygga ett hus i Paradiset”.

Vi beräknar att marken kommer att kosta minst 1 miljon kr.

Insamlingen för att köpa marken pågår för fullt. Den som vill stödja moskén kan t.ex. bidra med 6000 kr på ett år. Man kan betala som man vill, en gång, delbetalning på några gånger eller månadsvis.

Vi hoppas att du vill vara med markköpet för Falköpingsmoskén
Vi ber er att vara en del av detta, var med och skänk det ni kan. En god gärning som kommer att fortsätta, och som lever vidare.
Bidrag inom Sverige kan sättas in på bankgiro

Swedbank

bankgiro: 835-1926

Kontonr: (clearingnr 8299-0)   (kontonr 924 604 670-1)

Swish-nr: 123 545 75 69

 

 

 

Må Allah belöna Er