OM OSS

 

Falköping Islamiska Förening

Falköping Islamiska Förening startades år 2005 och sysslar med religiösa, kulturella och sociala frågor. Föreningen driver en moské som fyller en viktig funktion för den muslimska befolkningen. Islamiska Församlingen i Falköping sätter stort värde att muslimerna skall berika samhället som exemplariska medborgare och vara goda förebilder för det svenska samhället. Moskén skall stärka varje persons känsla och tron i hjärtat. Sedan starten har föreningens lokaler varit ett centrum för Falköpings muslimska befolkning. Till Moskén Kommer det besökare från alla möjliga bakgrunder och länder.

Falköping Moskén är en mångkulturell plats, en knutpunkt för flera kulturer och traditioner. Moskén får även besök av skolor och andra institutioner som har intressen av att veta mer om islam. Våra medlemmar och besökare kommer till moskén för att få en stund i lugn och ro med sin Herre . De kommer hit för att få ro från sin stressiga tillvaro, för att träffa nära och kära och läsa Guds ord (Koranen). De kommer hit för att få en paus från allt annat och bara kunna hänge sig till sin Skapare.

Syfte

Falköpings Islamiska Förening syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

MÅL

Föreningen har som mål att främja muslimers tro och identitet samt att med dessa som grund ge en trygg identitet i det svenska samhället. Det svenska språket är det gemensamma språket i aktiviteter och material, användning av andra språk kan förekomma. Förening ska försöka:

  1. Integrera muslimer i det svenska samhället.
  2. Främja kunskap, insyn, tro och en djup medvetenhet om islam.
  3. Främja aktiviteter och hänsynsfullt deltagande bland vuxna, barn och ungdomar.
  4. Medverka till en meningsfull fritid.
  5. Uppmuntra flera vuxna, barn och ungdomar att delta i föreningslivet.
  6. Kämpa mot drog- och alkoholmissbruk.
  7. Kämpa mot all sorts förtryck bl.a. kvinnoförtryck och förtryck mot barn.
  8. Stärka islamisk moral och etik bland ungdomar.
  9. Samarbeta med andra föreningar för att förbättra kontakter och öka samverkan.