AKTIVITETER

Moskéns aktiviteter

Falköpings moskén är inte endast en plats för att uträtta bönen, utan ett mötes centrum för alla människor, stora som små. Dagligen sker flertal aktiviteter för många olika målgrupper i moské lokalen. Vi i Falköpings moskén strävar ständigt efter att tillgodose besökarnas och medlemmarnas behov samt önskemål. Många av de aktiviteter som sker i Moskén anordnas tillsammans med våra samarbetspartner och hyresgäster, här följer ett kort utdrag av de återkommande aktiviteterna i moskén förutom bönerna och de religiösa ritualerna:

Veckovisa föreläsningar på svenska varje lördag kl: 17:00, aktiviteten sker i samarbete med Stockholms Unga Muslimer

Nattbön (Qiam) anordnas en gång i månaden, oftast sista fredagen varje månad, se annonsering för mer detaljer

Lektioner på arabiska, vanligtvis efter Asr Bönen och efter Maghrib Bönen (Mån,Tis, Ons,Tors.)

Studiecirklar om koranen varje dag.

Tjejaktiviteter så som övernattning och tjejkvällar, sker i samarbete med Muslimska kvinnoföreningen

Stödgrupp för nya muslimer

Tanken med gruppen är att ge kunskap och gemenskap framför allt till nya systrar som har nyligen valt att ingå i den muslimska gemenskapen, men också för de som har varit muslimer längre tid. Vi vill finnas där att kunna ge kunskap, svara på frågor och vara stöd för varandra.

Lördagsskolan

Lördagsskolan är en skola där barn lär sig koranen och om islam. Målen är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder. Vi satsar på att undervisa ”Den Islamiska läran” och hur vi ska bete oss gentemot Allah vår Skapare, Vår Profet Muhammad och för en bättre framtid för våra barn och kommande generationer.